FORMULARZE       SPONSORZY  


Festiwalowy Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Festiwalu.

Zgłoszenie Warsztaty Realizacji Dźwięku

Regulamin Warsztatów Realizacji Dźwięku.

Zgłoszenie Warsztaty Muzyczne

Regulamin Warsztatów Muzycznych.XVII Festiwal Rockowe Ogródki
04.07.2014-30.08.2014


Lipiec

04
11
12
18 Finał Warsztatów Muzycznych
19


Sierpień


01
02
08
09
15
16
22
23
30
  FILM  
 


Film Rockowe Ogródki 2006

Film Rockowe Ogródki 2007
  DOKUMENTY  
 


Protokół z obrad jury
IX edycji festiwalu
Rockowe ogródki 2006

Protokół z obrad jury
X edycji festiwalu
Rockowe ogródki 2007

Protokół z obrad jury
XI edycji festiwalu
Rockowe ogródki 2008

Zaczynamy ! Serdecznie zapraszamy zespoły z całego kraju,przysyłajcie swoje zgłoszenia na 17 Rockowe Ogródki Płock 2014. Z lewej strony znajduje się regulamin i formularz zgłoszeniowy.
Na aplikacje czekamy do 16 maja br.

NAGRODA GŁÓWNA 3000 ZŁ

Adres nadsyłania zgłoszeń listownych:

Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki,ul. Królewiecka 15,09-402 Płock

forma zgłoszenia elektronicznego:

zgłoszenie zespołu,można dokonać przesyłając utwory w plikach mp3 na adres:

rockoweogrodki2014@gmail.com

wyłącznie pliki przesłane na w/w adres będą brane przy wyborze zespołu do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie.

ZAPRASZAMY DO PŁOCKA :)


Festiwal i Warsztaty współfinansowane są przez Urząd Miasta Płock
 


Zapraszamy do sponsorowania Festiwalu
mkm@kublik.com.pl

  © 2004 - 2009 Rockowe Ogródki. All right reserved