Rockowe Ogródki - Recording Live 2018

REGULAMIN KONKURSU

Art.1 - [Podmiot organizujący]

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki,

ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock, zwany dalej „Organizatorem”.

Art. 2 - [Cele konkursu]

Celem konkursu jest wyłonienie, w dwóch etapach, zespołu, któremu Organizator zobowiąże się zorganizować, zarejestrować oraz wydać koncert w wersji cyfrowej i CD - szczegóły dotyczące wydawnictwa zawarte będą w oddzielnej umowie.

Art. 3 - [Podmioty uprawnione do wzięcia udziału]

Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są zespoły muzyczne wykonujące muzykę instrumentalną, w szczególności rockową, metalową, reggae ,itp.

Art. 4 - [Zasady konkursu]

Konkurs wyłaniający wygrany zespół podzielony zostanie na 2 etapy:

Etap I

§1.

1) Przysyłanie do organizatora zgłoszeń w formie nagrań .mp3 (minimum 3 utwory) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym udostępnionym na stronie www.rockoweogrodki.com.pl na adres rockoweogrodki@gmail.pl, lub w formie analogowej na adres: Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki, ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock. Zgłoszenia te zostaną zweryfikowane przez Organizatora, a spośród nich wyłonione zostaną zespoły, które awansują do następnego etapu. Wyłonione zespoły zostaną ogłoszone na stronie www.radiomixx.pl oraz www.rockoweogrodki.com.pl.

2) Od rozstrzygnięć Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Etap II

§2.

1) Etap drugi będzie polegał na internetowym głosowaniu zorganizowanym na stronie www.radiomixx.pl (bezpośredni link zostanie podany do wiadomości publicznej w chwili wyłonienia zespołów z pierwszego etapu) - w tym etapie wygrywa zespół, który zdobędzie w wyznaczonym terminie największa ilość głosów.

§3.

1) W przypadku zrezygnowania zwycięskiego zespołu z nagrody lub niemożliwości jej zrealizowania z przyczyn niezależnych od zespołu i Organizatora, prawo do niej zyskuje zespół następny w kolejności liczby oddanych głosów.

 

Art. 5 [Nagroda w konkursie]

Zespół wyłoniony w głosowaniu po drugim etapie otrzyma możliwość zagrania koncertu, który zostanie przez Organizatora zorganizowany, zarejestrowany, transmitowany i wydany w wersji CD i cyfrowej - nakład oraz termin koncertu i wydawnictwa zostanie określony w oddzielnej umowie.

Art. 6 - [Terminy]

1) Od 15. 06 .2018 do 15. 07. 2018 (godzina 23:59) - termin przyjmowania zgłoszeń określonych w art. 4

2) Od 16. 07. 2018 do 19. 07. 2018 (godzina 23:59) - weryfikacja zgłoszeń przez Organizatora

3) 20 . 07. 2018 - ogłoszenie zespołów, które awansują do drugiego etapu; podanie do wiadomości publicznej linku, pod którym będzie można głosować w etapie drugim.

4) 20. 07. 2018 do 03. 08. 2018 - głosowanie w etapie drugim określone w art. 4

5) 04. 08. 2018 - ogłoszenie zwycięzcy drugiego etapu konkursu.

6) 31.08.2018 – koncert wraz z realizacją

Art. 7 - [Postanowienia końcowe]

1) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

2) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

4) Organizator zastrzega sobie odwołanie konkursu, w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now