REGULAMIN WARSZTATÓW REALIZACJI DŹWIĘKU
„recording LIVE Rockowe Ogródki 2019”


 

Organizator

 1. Organizatorem Warsztatów Realizacji Dźwięku „recording LIVE Rockowe Ogródki 2019” jest Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki, ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock.

 2. Organizator zaprasza do uczestnictwa młodzież zainteresowaną realizacją dźwięku, nagłaśniania i obsługi nowoczesnych urządzeń elektroakustycznych oraz podstaw cyfrowego montażu dźwięku.

 3. Partnerami medialnymi Warsztatów są: radiomixx.pl


 

Czas i miejsce

 1. Warsztaty odbędą się w dniach 26-30 sierpnia 2019 roku.

 2. Miejsce: Michał Kublik Marketing, ul. Królewiecka 15, 09-400 Płock, Rock`69, Płock, Plac Narutowicza 2.


 

Cele Warsztatów

 1. Aktywizacja młodzieży uzdolnionej muzycznie, zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań.

 2. Podnoszenie umiejętności obsługi sprzętu studyjnego poprzez obsługę nowoczesnych urządzeń elektroakustycznych, zaznajomienie z technologią nagłaśniania obiektów, obróbka dźwięku, zapoznanie z różnymi formatami dźwiękowymi plików.

 


 

Warunki uczestnictwa

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie” wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać do 20 sierpnia 2019r., (decyduje data stempla pocztowego) lub do wyczerpania miejsc. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne i wynosi 100 zł (sto złotych) od jednej osoby za cały cykl szkolenia. Zapisy można dokonywać telefonicznie 510 198 291 lub wysyłając e-mail na adres: rockoweogrodki@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona.

 2. Adres nadsyłania zgłoszeń: Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki, ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock.

 3. Organizator potwierdza przyjęcie uczestnika na Warsztaty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Rejestracja uczestnika następuje wyłącznie po opłaceniu i przesłaniu dowodu opłaty za Warsztaty.

 

 


 

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zapewnia obsługę techniczną.

 2. Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.

 3. Wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymają dyplomy uczestnictwa i plakietki okolicznościowe. Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla najbardziej aktywnych i uzdolnionych uczestników.

 4. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

 6. Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.

 7. Oświadczenie RODO znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now